s02 E16 s02 E18

Любопитни факти – дайджест 2

Знаете ли, че…

Огромното болшинство от любопитни факти, разказвани в създадените за целта групи из Фейсбук, са откровени измислици.

Материалите по-долу допълват подкаст епизода
и разглеждани отделно са извадени от контекст.

Отвсякъде за всичко

Визуализация на някои от любопитните факти, споменати в епизода.

До космоса и назад

Илюстрация на това, че може да стигнем космоса преди да сме стигнали София от, тръгвайки от Пазарджик или Монтана.

Обикновено се смята, че космическото пространство започва на височина от 80 до 120 km от земната повърхност.
Изображение: NOAA & Mysid, Public domain, via Wikimedia Commons

Благородните метали

Благородни метали
Благородни метали
Изображение: Sandbh, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Вероятността да улучите шестица от тотото

Всъщност тото две – 6 от 49 ви дава по-голям шанс от 1:14 000 000, както закръглих в подкаста, за по кратко. Истината е, че комбинациите са са по-малко. Имаме комбинации на 49 елемента от шести клас. Вероятността се изчислява по формулата:

(1/49)x(2/48)x(3/47)x(4/46)x(5/45)x(6/44)

Това означава, че шансът ви е 1:13 983 816

И не забравяйте, че всяка комбинация е еднакво вероятна. С други думи дори невъзможната на пръв поглед 1, 2, 3, 4, 5 и 6 е точно толкова вероятна, колкото всяка разпръсната подборка на 6 числа. Това може да ви изглежда невярно, но е така и ви подсказва реално колко малък е шансът ви.

И все пак: Късмет!