s01 E16 s01 E18

Папеса Йоана – от измислица до истина

Знаете ли, че…

Заличената в книгите история за папеса Йоана, може да бъде разказана не по-зле от папските монети и няма как да бъде подправена.

Материалите по-долу допълват подкаст епизода
и разглеждани отделно са извадени от контекст.

Папеса Йоана

Книгите

В средновековието книгите са монополизирана от църквата сфера. Като се вземе предвид и това, че са писани и преписвани на ръка, т. е. имало ги е в единични бройки, преправянето на историята с унищожаване, заличаване, промяна или пренаписване на текстове е било лесно осъществимо. Останали са нищожно малък брой оригинални свидетелства на хартия, които, разбира се, църквата не признава, ако не се вписват в официалната ѝ версия за събитията. „Книга на папите“ е типичен пример за такава манипулация. За нея разказаното от Джордж Оруел в „1984“ се е случило 1100 години по-рано.

Това са двете ключови страници от най-старото копие на „Liber Pontificalis“ (IX век) с автор Анастасий Библиотекарят (съвременник на събитията, папски библиотекар и сам кандидат за папа при избора на Бенедикт III).


Отляво – прекъснатото и недовършено описание на папа Лъв IV. Отдясно – начало на описанието за папа Николай I. Липсва описанието на папа Бенедикт III. Тук е било и описанието на Йоан VIII (папеса Йоана).
Снимка: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10038736x/f139.image

Това е мястото, на което в други копия на книгата има страници с описание на папа, който е погребал Бенедикт III, но чието име не се споменава.

Монетите

За разлика от книгите, монетите се секат в големи тиражи и веднъж попаднали в ръцете на хората практически не могат да бъдат иззети за унищожаване. По-долу са показани папски денари от периода 853-875 год. Включени са всички папи от този период. Върху едната страна на монетите има монограм на съответния папа, а върху другата – монограм или лика на императора, управлявал по-това време. Те разкриват истината, че папеса Йоана не е мит, а е първоначалният папа Йоан VIII.

Монетите разказват заличената в книгите история.

Монета на Лъв IV с Лотар I
Монета на папа Лъв IV с император Лотар I
Изображение: https://popessjoan.info/en/monogram.html

Заб. Най-вероятно от 853 год. защото… виж следващото изображение.

Corpus Nummorum Italicorum–Бенедикт III
Том 15 на нумизматичния каталог „Corpus Nummorum Italicorum“ от 1934 включва монети на папа Бенедикт III с император Лотар I (стр. 72-73).
Изображение: https://www.numismaticadellostato.it/pns-pdf/CNI/pdf/volume_XV.pdf

Заб. Според официалната версия на Ватикана папа Бенедикт III e избран на 29.09.855 год. и поема престола по-късно през октомври. Но на тази дата умира император Лотар I. Това означава, че такива монети не би трябвало да съществуват ако официалната версия е вярна. Но тях ги има, следователно Бенедикт III е станал папа по-рано, най-вероятно през 853, когато предишният папа Лъв IV е споменат в писмени източници за последен път.

Монета на папа Бенедикт III с император Людовик II
Монета на папа Бенедикт III с император Людовик II:
Изображение: https://popessjoan.info/en/monogram.html

Заб. Тъй като Людовик II застава на престола след лятото на 855, тази монета е най-рано оттогава, но преди коронацията през 856 год. Тя показва, че Бенедикт III е пряк наследник на Лъв IV (започва при Лотар I и продължава при сина му Людовик II).

Монета на Йоан VIII (папеса Йоана) с Людовик II
Монета на папеса Йоана с император Людовик II
Изображение: https://popessjoan.info/en/monogram.html

Заб. Хроникьорът Конрад Бото съобщава, че Людовик II е коронясан в Рим през 856 год. от папа Йоан VIII. Но тъй като признатият от църквата за папа Йоан VIII застъпва в 872 год., следва, че коронацията е извършена от заличения папа Йоан VIII (папеса Йоана). Доказва го и различният от този на официалния Йоан VIII монограм. Освен това императорското име е описано около монограма на Рим. Очевидно новият император е бил коронясан там.

Монета на Николай I с Людовик II
Монета на папа Николай I с император Людовик II
Снимка: https://worldcoinsinfo.com/articles/papal-coinage.pdf

Заб. : Датирана е между 858 год., когато папата сяда на престола и 867 год., когато почива.

Corpus Nummorum Italicorum–Адриан II
Том 15 на нумизматичния каталог „Corpus Nummorum Italicorum“ от 1934 г. включва монети на папа Адриан II с император Людовик II (стр. 74).

Заб. Датират се между 867 год., когато папата е интронизиран и 872 год., когато умира.

Монета на Йоан VIII с Чарлз II Плешивият
Монета на официално признатия папа Йоан VIII с император Чарлз II Плешивият
Изображение: https://popessjoan.info/en/monogram.html

Заб. Йоан застъпва през 872 год., но тъй като Чарлз наследява трона от брат си Людовик три години по-късно, тези монети са сечени след 875 год. Вижда се разликата с монограма на папеса Йоана в липсата на триизмерност на буквите и разместените „o“ и „s“.

Монограми на папи с името Йоан
Монограми на папи с името Йоан
Снимки: https://worldcoinsinfo.com/articles/papal-coinage.pdf

Заб. Горе ляво – папеса Йоана (Йоан VIII); горе дясно – официален папа Йоан VIII; долу ляво – папа Йоан IX; долу дясно – папа Йоан X.

В средата на всеки е комбинацията от букви образуващи името IOHANS. Основното различие е в мястото на буквите „o“ и „s“. На последния има добавена и „p“ (за папа).